+32 (0)2 234 67 60

BENOR-certificatie

Met het oog op kwaliteitsbehoud en -verbetering in de bouwsector ontwikkelde BE-CERT een belangrijke activiteit op het vlak van certificering van bouwmaterialen door derden en in het bijzonder van beton, mortel en hun bestanddelen alsook van bouwkalk.

Als certificatie-instelling, beheert BE-CERT het BENOR-merk in de sectoren waarvoor zij een mandaat door de vzw BENOR heeft gekregen. Voor meer informatie over het BENOR-merk, klik hier.

Onder de tab documenten vindt u alle nodige informatie over de certificatiereglementen alsook de lijst van de BENOR-vergunninghouders en de laboratoria in onderaanneming.

Als fabrikant van bouwproducten betekent de BENOR-certificatie  :

 • voordeel trekken uit een overeenkomstigheidsvermoeden van uw productenoptimaliseren van uw kosten dankzij het continue toezicht van uw kwaliteitsproces (daling van de niet-kwaliteit)
 • bevorderen van uw vertrouwensrelatie met uw klanten
 • toename van uw verkoopsvoordeel dankzij het BENOR-merk
 • Een vereenvoudigde toegang tot de openbare aanbestedingen

Als fabrikant van bouwproducten, doe een beroep op de certificeringsdienst van BE-CERT en profiteer van


 • de zekerheid te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen in verband met CE-attestering
 • 25 jaar ervaring in certificering;
 • profesionnele diensten met BELAC-accreditatie 510-PROD;
 • gewaarborgde onafhankelijkheid en onpartijdigheid;
 • competent en klantgericht personeel;
 • grote flexibiliteit met korte antwoordtermijnen dankzij een structuur op mensenmaat
 • geïndividualiseerde begeleiding tijdens het hele certificeringsproces dankzij de benoeming van een dossierbeheerder.


Werking van onze certificatiedienst

De certificeringsactiviteiten van BE-CERT zijn op een kwaliteitssysteem gebaseerd in overeenstemming met de norm EN 17065. BE-CERT is door BELAC geaccrediteerd als certificatie-instelling voor bouwproducten (510-PROD) en werd door de Belgische Staat aan de Europese Commissie gemeld in het kader van de CE-attestering.

Onze certificeringsactiviteiten worden beheerd door multidisciplinaire directie-organen, waarin alle betrokkenen op sector- of productniveau zijn vertegenwoordigd (fabrikanten, openbare en privégebruikers en deskundigen). De bedoeling ? Certificatieschema's volgen die voldoen aan de noden van de markt ?


BENOR-MERK

 Het BENOR-merk is een vrijwillige certificering. Een fabrikant kan het op zijn producten aanbrengen om duidelijk te maken dat ze conform de Belgische normen (NBN) of technische voorschriften (PTV) zijn. Het BENOR-merk is eigendom van de vzw BENOR dat het beheer ervan toevertrouwt aan certificatie-instellingen zoals BE-CERT.

Ons nieuws

26/04/2019 | Jaarverslag 2018

lees het artikel


17/01/2019 | BE-CERT reikt eerste certificaten uit voor BENOR-Wegenbeton!

lees het artikel


17/01/2019 | BE-CERT breidt scopes onder BELAC-accreditatie uit!

lees het artikel


11/10/2018 | Concrete Day 2018 : BE-CERT was er ook !

lees het artikel


25/09/2018 | De eerste BENOR-Verhuurbedrijven

lees het artikel


07/06/2018 | Jaarverslag 2017

lees het artikel


07/06/2018 | BE-CERT reikt het eerste CE-certificaat uit voor gemalen gegranuleerde hoogovenslak volgens EN 15167-1!

lees het artikel


04/05/2018 | Op zoek naar nieuwe collega's !

lees het artikel