+32 (0)2 234 67 60

BE-CERT reikt haar eerste BENOR-certificaten uit voor hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw !
[09-04-2020]

BE-CERT reikt haar eerste BENOR-certificaten uit voor hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw

In maart 2020 heeft BE-CERT de eerste BENOR-certificaten voor hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw uitgereikt aan de productie-eenheden Holcim – Terminal Antwerpen, CBR Gent en CBR Lixhe.


Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw (HBW) worden frequent gebruikt voor de behandeling van grond waarbij verhoogde en duurzame mechanische eigenschappen verkregen worden, ook ‘grondstabilisatie’ genoemd. Een behandelde grond kan dankzij zijn nieuwe en aangepaste eigenschappen verwerkt worden in een stabiele aanvulling, een draagkrachtig platform, een baankoffer of een structurele laag met hoge draagkracht.

Deze bindmiddelen beantwoorden aan de Europese normen NBN EN 13282-1 (snel verhardende HBW) en NBN EN 13282-2 (normaal verhardende HBW), waarvoor een CE-markering van het AVCP niveau 2+ voorzien is. Dat betekent enkel een productiecontrole (FPC), zonder externe controle op het product. Bovendien is de norm EN 13282-2 door de EU niet gepubliceerd in de lijst van geharmoniseerde normen die de basis vormen voor de CE-markering, zodat bindmiddelen die aan deze norm beantwoorden, zelfs geen CE-markering kunnen bekomen.


(Foto Holcim)

De Vlaamse en Waalse overheden en de producenten waren bijgevolg vragende partij voor de realisatie van een certificatieschema dat garandeert dat het uitvoerig gecontroleerde product voldoet aan de technische specificaties, maar dat tevens een kwaliteitsgarantie biedt en bevestigt dat het product beantwoordt aan de eisen en geschiktheid voor de beschreven toepassingen.

Het certificaat biedt aldus veel voordelen aan de gebruiker en bouwheer, met meer garantie op kwaliteit en bijgevolg een reductie van een aantal controles in het kader van het werftoezicht.

Het is ook de verwachting dat de uitreiking van deze en toekomstige BENOR-certificaten voor HBW een impuls kan geven aan het gebruik van HBW in hydraulisch gebonden mengsels voor funderingen van wegen en andere infrastructuurwerken (zandcement, steenslagfundering, schraal beton).  Dergelijk gebruik is nog niet courant in ons land maar is expliciet voorzien in voornoemde Europese normen.

De actuele status van de certificaathouders en de gecertificeerde producenten is terug te vinden op de website https://extranet.be-cert.beOns nieuws

27/05/2021 | Jaarverslag 2020

Lees het artikel


21/05/2021 | BE-CERT end-of waste

Lees het artikel


11/05/2021 | BE-CERT heeft een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter!

Lees het artikel


04/03/2021 | De inschrijvingen voor de Interlaboratorium Vergelijking - CEMENT, editie 2021-2022, zijn geopend!

Lees het artikel


05/02/2021 | BE-CERT gaat in volle vaart vooruit in haar digitale transformatie!

Lees het artikel


07/12/2020 | BE-CERT verhuist !

Lees het artikel


09/11/2020 | Certificatie hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw

Lees het artikel


10/08/2020 | Certificaat voor stortklaar beton met gerecycleerde granulaten zoekt producenten

Lees het artikel