+32 (0)2 234 67 60

CE-Reglementen

Hieronder vindt u alle reglementaire documenten nodig in het kader van de CE-certificatie van uw bouwproducten.


CEment


 • TRA CE 600 Reglement voor de CE-certificatie van cement
 • Lijst met de van toepassing zijnde normen en normatieve documenten

Hrb


 • CRC CE 105 Reglement voor de beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendigheid van de FPC in het kader van de CE-markering onder AVCP 2+ door BE-CERT
 • Lijst met de van toepassing zijnde normen en normatieve documenten

GranulatEN

 
 • CRC CE 105 Reglement voor de beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendigheid van de FPC in het kader van de CE-markering onder AVCP 2+ door BE-CERT
 • TRA CE 410 Certificatiereglement van BE-CERT voor de CE-markering onder het systeem AVCP 2+ van granulaten conform de geharmoniseerde Europese normen
 • Lijst met de van toepassing zijnde normen
 • Rondzendbrief 4023-G2019/0564

hulpstoffen


 • CRC CE 105 Reglement voor de beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendigheid van de FPC in het kader van de CE-markering onder AVCP 2+ door BE-CERT
 • TRA CE 510 Certificatiereglement van BE-CERT voor de CE-markering onder het systeem AVCP 2+ van hulpstoffen conform de geharmoniseerde Europese norm EN 934
 • Lijst met de van toepassing zijnde normen en normatieve documenten

MortEL


 • CRC CE 105 Reglement voor de beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendigheid van de FPC in het kader van de CE-markering onder AVCP 2+ door BE-CERT
 • TRA CE 660 Certificatiereglement van BE-CERT voor de CE-markering onder het systeem AVCP 2+ van metselmortels conform de geharmoniseerde Europese norm EN 998-2
 • Lijst met de van toepassing zijnde normen en normatieve documenten

Kalk


 • CRC CE 105 Reglement voor de beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendigheid van de FPC in het kader van de CE-markering onder AVCP 2+ door BE-CERT
 • Lijst met de van toepassing zijnde normen en normatieve documenten

vliegas


 • TRA CE 450 Reglement voor de CE-certificatie van vliegas voor beton
 • Lijst met de van toepassing zijnde normen en normatieve documenten

Gemalen gegranuleerde hoogovenslak

 

 • TRA CE 470 Reglement voor de CE-certificatie van gemalen gegranuleerde hoogovenslak
 • Lijst met de van toepassing zijnde normen en normatieve documenten


Extern Document


Ons nieuws

07/12/2020 | BE-CERT verhuist !

Lees het artikel


09/11/2020 | Certificatie hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw

Lees het artikel


10/08/2020 | Certificaat voor stortklaar beton met gerecycleerde granulaten zoekt producenten

Lees het artikel


25/06/2020 | Jaarverslag 2019

Lees het artikel


09/04/2020 | BE-CERT reikt haar eerste BENOR-certificaten uit voor hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw !

Lees het artikel


26/03/2020 | Mededeling COVID19

Lees het artikel


04/02/2020 | Vliegende start voor het Extranet van BE-CERT!

Lees het artikel


28/11/2019 | 100ste vergadering van Bestuurscomité Beton

Lees het artikel