+32 (0)2 234 67 60

BE-CERT EXPERT IN HULPSTOFFEN

Een hulpstof is een industrieel vervaardigd product dat wordt geïncorporeerd tijdens de menging van het beton (of de mortel). Zijn functie ? De eigenschappen van beton wijzigen in verse staat - bijvoorbeeld als bindingsvertrager of bindingsversneller of als superplastificeerder om de verwerbaarheid te vegroten - of in verharde staat - bijvoorbeeld als luchtbelvormer of waterdichtingsmiddel in de massa.

CertificatiE

Bent u op zoek naar een specialist in de certificering van hulpstoffen ? Doe dan een beroep op de Dienst Certificering van BE-CERT ! Wij staan tot uw dienst voor :

  • de CE2+ attestering (referenties EN 934-2 hulpstoffen voor beton, EN 934-3 (hulpstoffen voor mortel) en
    EN 934-4 (hulpstoffen voor injectiemortel voor voorspankabels), TRA CE 510);
  • de vrijwillige BENOR-certificatie (referenties NBN 934-2 (hulpstoffen voor beton) et PTV 501 (nabehandelingsproducten), TRA 500, TRA 501)

Consulteer nu de verschillende CE-reglementen, BENOR-reglementen, de lijst met de CE-certificaathouders, de lijst met de BENOR-vergunninghouders en de lijst met de laboratoria in onderaanneming in de hulpstoffensector.


AUDIT

Elk certificeringsproces impliceert natuurlijk toezicht op het kwaliteitssysteem en de productiecontrole, én regelmatig toezicht op het procut voor de hoogste certificeringsniveaux CE 1+ en BENOR. Hebt u een expert in dit domein nodig ? Doe dan een beroep op de dienst Audit van BE-CERT !

 

Uitrustingscontrole

Wenst u een controlebezoek om de nauwkeurigheid van de uitrusting die u gebruikt bij de productie van hulpstoffen, te laten nazien ? Doe dan een beroep op de dienst Uitrustingscontrole van BE-CERT !


Ons nieuws

26/03/2020 | Mededeling COVID19

Lees het artikel


04/02/2020 | Vliegende start voor het Extranet van BE-CERT!

Lees het artikel


28/11/2019 | 100ste vergadering van Bestuurscomité Beton

Lees het artikel


25/11/2019 | Uitbreiding scope van accreditatie

Lees het artikel


21/10/2019 | Concrete Day 2019 : BE-CERT was er ook !

Lees het artikel


04/09/2019 | De overgang TRA 550 v4.0 is voltooid !

Lees het artikel


28/08/2019 | Overgang TRA 550 v4.0

Lees het artikel


24/05/2019 | Eerste BENOR-certificaat voor stortklaar beton volgens nieuwe reglementering

Lees het artikel