+32 (0)2 234 67 60

BE-CERT EXPERT IN MORTEL

Mortel is een bouwmateriaal dat ontstaat uit de menging van een hydraulisch bindmiddel (cement), een fijn granulaat zoals zand (kleiner dan 4 mm) en water. Het wordt vooral gebruikt in metselwerk.


CertificatiE

Bent u op zoek naar een specialist in de certificering van metselmortel ? Doe dan een beroep op de Dienst Certificering van BE-CERT ! WIj staan tot uw dienst voor :


  • de CE2+ attestering (referenties : CRC 105, TRA CE 660, NBN EN 998-2)
  • de vrijwillige BENOR-certificatie (referenties : TRA 651, NBN EN 998-2)

Consulteer nu de CE-reglementen, de BENOR-reglementen, de lijst met de CE-certificaathouders, de lijst met de BENOR-vergunninghouders en de lijst van de laboratoria in onderaanneming in de mortelsector.

AUDIT

Elk certificeringsproces impliceert natuurlijk toezicht op het kwaliteitssysteem en de productiecontrole, én regelmatig toezicht op het procut voor de hoogste certificeringsniveaux CE 1+ en BENOR. Hebt u een expert in dit domein nodig ? Doe dan een beroep op de dienst Audit van BE-CERT !

Uitrustingscontrole

Wenst u een controlebezoek om de nauwkeurigheid van de uitrusting die u gebruikt bij de productie van mortel, te laten nazien ? Doe dan een beroep op de dienst Uitrustingscontrole van BE-CERT !Ons nieuws

07/12/2020 | BE-CERT verhuist !

Lees het artikel


09/11/2020 | Certificatie hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw

Lees het artikel


10/08/2020 | Certificaat voor stortklaar beton met gerecycleerde granulaten zoekt producenten

Lees het artikel


25/06/2020 | Jaarverslag 2019

Lees het artikel


09/04/2020 | BE-CERT reikt haar eerste BENOR-certificaten uit voor hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw !

Lees het artikel


26/03/2020 | Mededeling COVID19

Lees het artikel


04/02/2020 | Vliegende start voor het Extranet van BE-CERT!

Lees het artikel


28/11/2019 | 100ste vergadering van Bestuurscomité Beton

Lees het artikel