+32 (0)2 234 67 60

CE-markering

Met het oog op kwaliteitsbehoud en -verbetering in de bouwsector ontwikkelde BE-CERT een belangrijke activiteit op het vlak van certificering van bouwmaterialen door derden en in het bijzonder van beton, mortel en hun bestanddelen alsook van bouwkalk.

Als certificatie-instelling, beheert BE-CERT de CE-attestering in het kader van de CPR (bouwproductenverordening). Deze CE-markering is vereist om onder andere bouwproducten op de eenheidsmarkt te brengen.

Onder de tab documenten vindt u alle nodige informatie over de certificatiereglementen alsook de lijst van de CE-certificaathouders.

Als fabrikant van bouwproducten, doe een beroep op de certificeringsdienst van BE-CERT en profiteer van


  • de zekerheid te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen in verband met CE-attestering
  • 25 jaar ervaring in certificering;
  • profesionnele diensten met BELAC-accreditatie 510-PROD;
  • gewaarborgde onafhankelijkheid en onpartijdigheid;
  • competent en klantgericht personeel;
  • grote flexibiliteit met korte antwoordtermijnen dankzij een structuur op mensenmaat
  • geïndividualiseerde begeleiding tijdens het hele certificeringsproces dankzij de benoeming van een dossierbeheerder.
 

Werking van onze certificatiedienst

De certificeringsactiviteiten van BE-CERT zijn op een kwaliteitssysteem gebaseerd in overeenstemming met de norm EN ISO_IEC 17065. BE-CERT is door BELAC geaccrediteerd als certificatie-instelling voor bouwproducten (510-PROD) en werd door de Belgische Staat aan de Europese Commissie gemeld in het kader van de CE-attestering.

Onze certificeringsactiviteiten worden beheerd door multidisciplinaire directie-organen, waarin alle betrokkenen op sector- of productniveau zijn vertegenwoordigd (fabrikanten, openbare en privégebruikers en deskundigen). De bedoeling ? Certificatieschema's volgen die voldoen aan de noden van de markt ?


CE-Attestering

De CE-markering, waarbij CE staat voor 'conformité européenne', is een reglementaire markering.  Ze betekent dat het gemarkeerde product beantwoordt aan bepaalde technische normen en andere vereisten die in toepasselijke Europese richtlijnen staan. De CE-markering geeft recht op vrije circulatie in het hele grondgebied van de Europese Unie. Sinds 1 april 2001 moet elke product dat op de markt wordt gebracht van deze markering zijn voorzien.
Voorafgaand aan de implementatie van deze markering moet de genotificeerde instelling controles en testen uitvoeren om de conformiteit van het product te verzekeren. Meer info.

Ons nieuws

26/03/2020 | Mededeling COVID19

Lees het artikel


04/02/2020 | Vliegende start voor het Extranet van BE-CERT!

Lees het artikel


28/11/2019 | 100ste vergadering van Bestuurscomité Beton

Lees het artikel


25/11/2019 | Uitbreiding scope van accreditatie

Lees het artikel


21/10/2019 | Concrete Day 2019 : BE-CERT was er ook !

Lees het artikel


04/09/2019 | De overgang TRA 550 v4.0 is voltooid !

Lees het artikel


28/08/2019 | Overgang TRA 550 v4.0

Lees het artikel


24/05/2019 | Eerste BENOR-certificaat voor stortklaar beton volgens nieuwe reglementering

Lees het artikel