+32 (0)2 234 67 60

BENOR-certificatie

Met het oog op kwaliteitsbehoud en -verbetering in de bouwsector ontwikkelde BE-CERT een belangrijke activiteit op het vlak van certificering van bouwmaterialen door derden en in het bijzonder van beton, mortel en hun bestanddelen alsook van bouwkalk.

Als sectorale organisatie, beheert BE-CERT het BENOR-merk in de sectoren waarvoor zij een mandaat door de vzw BENOR heeft gekregen. Voor meer informatie over het BENOR-merk, klik hier.

Onder de tab documenten vindt u alle nodige informatie over de certificatiereglementen alsook de lijst van de BENOR-vergunninghouders en de laboratoria in onderaanneming.

Als fabrikant van bouwproducten betekent de BENOR-certificatie  :

 • voordeel trekken uit een overeenkomstigheidsvermoeden van uw productenoptimaliseren van uw kosten dankzij het continue toezicht van uw kwaliteitsproces (daling van de niet-kwaliteit)
 • bevorderen van uw vertrouwensrelatie met uw klanten
 • toename van uw verkoopsvoordeel dankzij het BENOR-merk
 • Een vereenvoudigde toegang tot de openbare aanbestedingen

Als fabrikant van bouwproducten, doe een beroep op de certificeringsdienst van BE-CERT en profiteer van


 • de zekerheid te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen in verband met CE-attestering
 • 25 jaar ervaring in certificering;
 • profesionnele diensten met BELAC-accreditatie 510-PROD;
 • gewaarborgde onafhankelijkheid en onpartijdigheid;
 • competent en klantgericht personeel;
 • grote flexibiliteit met korte antwoordtermijnen dankzij een structuur op mensenmaat
 • geïndividualiseerde begeleiding tijdens het hele certificeringsproces dankzij de benoeming van een dossierbeheerder.


Werking van onze certificatiedienst

De certificeringsactiviteiten van BE-CERT zijn op een kwaliteitssysteem gebaseerd in overeenstemming met de norm EN 17065. BE-CERT is door BELAC geaccrediteerd als certificatie-instelling voor bouwproducten (510-PROD) en werd door de Belgische Staat aan de Europese Commissie gemeld in het kader van de CE-attestering.

Onze certificeringsactiviteiten worden beheerd door multidisciplinaire directie-organen, waarin alle betrokkenen op sector- of productniveau zijn vertegenwoordigd (fabrikanten, openbare en privégebruikers en deskundigen). De bedoeling ? Certificatieschema's volgen die voldoen aan de noden van de markt ?


BENOR-MERK

Het BENOR-merk is een gedeponeerd vrijwillig collectief merk van overeenkomstigheid dat eigendom is van het Bureau voor normalisatie (NBN). Het NBN heeft het beheer van het BENOR-merk toevertrouwd aan de vzw BENOR, in samenwerking met sectorale organisaties.

Ons nieuws

07/12/2020 | BE-CERT verhuist !

Lees het artikel


09/11/2020 | Certificatie hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw

Lees het artikel


10/08/2020 | Certificaat voor stortklaar beton met gerecycleerde granulaten zoekt producenten

Lees het artikel


25/06/2020 | Jaarverslag 2019

Lees het artikel


09/04/2020 | BE-CERT reikt haar eerste BENOR-certificaten uit voor hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw !

Lees het artikel


26/03/2020 | Mededeling COVID19

Lees het artikel


04/02/2020 | Vliegende start voor het Extranet van BE-CERT!

Lees het artikel


28/11/2019 | 100ste vergadering van Bestuurscomité Beton

Lees het artikel