+32 (0)2 234 67 60

Metrologie

Belangrijkste opdracht van deze dienst ? U een metrologische ondersteuning bieden bij het beheer van uw uitrusting. Bent u werkzaam in een laboratorium van de bouwsector of van de industriesector ? BE-CERT voert op aanvraag periodieke of occasionele controles uit met het oog op de kalibratie, de verificatie en het nazicht van uw uitrusting.

Bij deze controlebezoeken kalibreren we onder andere proefmachines in druk en de precisie van uw weegschalen, verifiëren wij de vochtigheid en temperatuur en controleren we verschillende afmetingen en toestellen aan de hand van gekalibreerd materiaal.

Dankzij de interventie van onze ervaren techniekers krijgt u, op basis van een verslag, een stand van zaken van de nauwkeurigheid en de precisie van uw meettoestellen. Hun snelle en efficiënte ingreep in situ, in België en in het buitenland, of in ons eigen laboratorium zal de periode gedurende dewelke u uw toestellen niet zal kunnen gebruiken zeer beperkt blijven.

Doe beroep op de dienst metrologie van BE-CERT en geniet van :


 • 25 jaar ervaring in metrologie;
 • een brede waaier aan prestaties met BELAC-accreditatie volgens 510-CAL en 510-TEST;
 • alle kalibraties, verificaties en controles worden uitgevoerd met gekalibreerde meetapparatuur;
 • gewaarborgde onafhankelijkheid en onpartijdigheid;
 • competent en klantgericht personeel;
 • grote flexibiliteit met korte antwoordtermijnen dankzij een structuur op mensenmaat;
 • de mogelijkheid om een gegroepeerde offerte te bekomen indien uw bedrijf over verschillende laboratoria beschikt.


Uw toestellen door BE-CERT laten verifiëren betekent:

 • voldoen aan uw reglementaire verplichtingen in het kader van het BENOR-merk en CE-markering;
 • Uw kwaliteitsbeheer optimaliseren;
 • Uw kosten verlagen door het verminderen van niet-kwaliteit;
 • Uw kosten optimaliseren door de hergroepering van de interventies (meerdere toestellen tegelijkertijd of hergroepering van meerdere laboratoria, …);
 • Uw klanten duidelijk maken dat kwaliteit primeert.

 


Ons nieuws

07/12/2020 | BE-CERT verhuist !

Lees het artikel


09/11/2020 | Certificatie hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw

Lees het artikel


10/08/2020 | Certificaat voor stortklaar beton met gerecycleerde granulaten zoekt producenten

Lees het artikel


25/06/2020 | Jaarverslag 2019

Lees het artikel


09/04/2020 | BE-CERT reikt haar eerste BENOR-certificaten uit voor hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw !

Lees het artikel


26/03/2020 | Mededeling COVID19

Lees het artikel


04/02/2020 | Vliegende start voor het Extranet van BE-CERT!

Lees het artikel


28/11/2019 | 100ste vergadering van Bestuurscomité Beton

Lees het artikel