+32 (0)2 234 67 60

Inspectie

Als keuringsinstelling begeleidt BE-CERT professionals in de bouwsector bij het hele certificeringstraject (CE of BENOR). Hoe ? Door te verifiëren of een proces (CE-attestering) of product (CE1+ en BENOR-merk) beantwoordt aan de normen, normatieve documenten en certificeringsreglementen. De dienstverlening van BE-CERT creëert echte toegevoegde waarde, waarmee u als klant uw voordeel doet.

Bent u producent ?

Met uw keuze voor BE-CERT als professionele partner weet u zeker dat u aan al uw certificeringsverplichtingen voldoet. Wij begeleiden u op een geïndividualiseerde manier bij de verschillende stappen, geven u duidelijk en nauwkeurig uitleg, antwoorden constructief op uw vragen en helpen u om de vereisten van het vak beter te begrijpen.

De meerwaarde van BE-CERT ? 

Doe een beroep op BE-CERT en geniet van :

 • 25 jaar ervaring in inspectie; 
 • onze deskundigheid als keuringsinstelling;
 • gewaarborgde onafhankelijkheid en onpartijdigheid;
 • competent en klantgericht personeel;
 • grote flexibiliteit met korte antwoordtermijnen dankzij een structuur op mensenmaat.

Concreet :

 •  wij voeren audits van systemen voor productiebeheer uit in het kader van  :
  • de CE-markering :  CE 1+ attestering (cement en vliegas voor beton), CE2+ attestering (granulaten, hulpstoffen, mortel en bouwkalk);
  • het vrijwillige BENOR-merk van cement en kalk voor bodembehandeling;
  • NF-, KOMO-certificeringen van cement (wederkerigheidsakkoorden afgesloten met de buurlanden);
  • de technische goedkeuring voor gemalen hoogovenslak (LMA) en overgesulfateerd cement
 • om toezicht te houden op de gecertificeerde producten nemen wij onafhankelijke en toevallige steekproeven en beoordelen wij hun conformiteit in het kader van :
  • de CE-attestering van niveau CE1+;
  • de BENOR-certificering;
  • de NF- en KOMO-certificering.
Ons nieuws

07/12/2020 | BE-CERT verhuist !

Lees het artikel


09/11/2020 | Certificatie hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw

Lees het artikel


10/08/2020 | Certificaat voor stortklaar beton met gerecycleerde granulaten zoekt producenten

Lees het artikel


25/06/2020 | Jaarverslag 2019

Lees het artikel


09/04/2020 | BE-CERT reikt haar eerste BENOR-certificaten uit voor hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw !

Lees het artikel


26/03/2020 | Mededeling COVID19

Lees het artikel


04/02/2020 | Vliegende start voor het Extranet van BE-CERT!

Lees het artikel


28/11/2019 | 100ste vergadering van Bestuurscomité Beton

Lees het artikel