+32 (0)2 234 67 60

Uw behoeften, ons vak

certificatie


Wilt u de kwaliteit en duurzaamheid van uw bouwmaterialen garanderen ? Dan is BE-CERT uw uitgelezen partner ! Het maakt niet uit of u producent bent van cement, granulaten, beton, hulpstoffen, mortel, pigmenten, gemalen slak, vliegas, hydraulisch gebonden mengsels, bouwkalk, kalk voor bodembehandeling, wegenisbeton of microsilica - BE-CERT biedt u de professionele diensten aan op maat van uw behoeften.
Bent u graag in orde met uw wettelijke verplichtingen rond CE-markering in de bouwsector ? Wilt u beantwoorden aan de steeds hogere verwachtingen van de markt met betrekking tot kwaliteit en duurzaamheid van bouwmaterialen, en overweegt u daarom het vrijwillige BENOR-merk ? Wilt u voldoen aan de conformiteitsvoorschriften in de lastenboeken en reglementeringen van de bouwsector ? Ontdek dan de dienst Certificering van BE-CERT : CE-attestering en BENOR-certificatie.


Inspectie


Staat u op het punt om een CE-attestering of vrijwillig BENOR-merk in de bouwsector aan te vragen ? Dan bent u verplicht om een beroep te doen op een onafhankelijk controle-organisme. Elk certificeringsproces impliceert de bewaking van het kwaliteitssysteem en van de productiecontrole, of regelmatig toezicht op het product voor de hoogste certificatieniveaus CE1+ en BENOR. Ontdek in dit verband de dienst Audit van BE-CERT.


Uitrustingscontrole


De nauwkeurigheid van uw meetinstrument speelt natuurlijk een cruciale rol in uw kwaliteitsbeheer. Wilt u zeker zijn van haar precisie ? En voldoen aan de vereisten van de BENOR-reglementeringen in de bouwsector ? Ontdek dan de dienst uitrustingscontrole van BE-CERT


Ons nieuws

07/12/2020 | BE-CERT verhuist !

Lees het artikel


09/11/2020 | Certificatie hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw

Lees het artikel


10/08/2020 | Certificaat voor stortklaar beton met gerecycleerde granulaten zoekt producenten

Lees het artikel


25/06/2020 | Jaarverslag 2019

Lees het artikel


09/04/2020 | BE-CERT reikt haar eerste BENOR-certificaten uit voor hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw !

Lees het artikel


26/03/2020 | Mededeling COVID19

Lees het artikel


04/02/2020 | Vliegende start voor het Extranet van BE-CERT!

Lees het artikel


28/11/2019 | 100ste vergadering van Bestuurscomité Beton

Lees het artikel