+32 (0)2 234 67 60

Producent

Waarom certificeren ?


Als producent weet u maar al te goed dat alle bestanddelen van beton - cement, granulaten, hulpstoffen, vliegas -  en bouwkalk van de CE-markering moeten zijn voorzien. Bovendien hebt u te maken met de groeiende druk van de markt, die de producten van onberispelijke kwaliteit wenst. Daarom helpt BE-CERT u, via zijn dienst Certificering, bij de verwerving van :


  • de CE-attestering, die u in staat stelt om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen
  • het vrijwillige BENOR-merk, dat u ertoe aanzet om uw producten regelmatig te controleren en zo hun kwaliteit  te verbeteren

Waarom controleren ?


In het kader van de CE-attestering en het vrijwillige BENOR-merk impliceert het certificeringsproces bewaking van het kwaliteitssysteem en van de productiecontrole, of regelmatig toezicht op het product voor de hoogste certificeringsniveaus CE1+ en BENOR.
Vanuit hun grondige inzicht in uw vak stellen de ervaren auditors van BE-CERT u een geïndivualiseerde begeleiding voor via uitleg en constructieve bevraging. Bovendien bent u zeker van een onafhankelijke controle door derden. 

Uitrustingscontrole


En wat met uw uitrusting ? Het is natuurlijk essentieel dat ze blijvend correcte, nauwkeurige en betrouwbare resultaten geeft. Daarvoor zijn periodieke controlebezoeken nodig. Die kan de sectie Uitrustingscontrole van BE-CERT voor u uitvoeren, volgens uw planning. Onze techniekers verfiëren daarbij de meetprecisie van uw uitrusting.


Ons nieuws

26/03/2020 | Mededeling COVID19

Lees het artikel


04/02/2020 | Vliegende start voor het Extranet van BE-CERT!

Lees het artikel


28/11/2019 | 100ste vergadering van Bestuurscomité Beton

Lees het artikel


25/11/2019 | Uitbreiding scope van accreditatie

Lees het artikel


21/10/2019 | Concrete Day 2019 : BE-CERT was er ook !

Lees het artikel


04/09/2019 | De overgang TRA 550 v4.0 is voltooid !

Lees het artikel


28/08/2019 | Overgang TRA 550 v4.0

Lees het artikel


24/05/2019 | Eerste BENOR-certificaat voor stortklaar beton volgens nieuwe reglementering

Lees het artikel